EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SafeStreamWriter Fields

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_protfieldCoreNewLine

(Inherited from TextWriter.)

Return to top
Vis: