EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ICustomProvider.GetStoreUtcTime Method (Object)

 

Obtains the current UTC time based on the clock for the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

DateTime GetStoreUtcTime(
	object transactionContext
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context object.

Return Value

Type: System.DateTime

Returns DateTime.

If the configuration store is shared by multiple clients at different locations, every client must obtain the same time as it exists on the configuration store machine.

Return to top
Vis: