EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ICustomProvider.Cleanup Method ()

 

Enables the provider to clean up any data in the cache cluster configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void Cleanup()

This method is called when the cache cluster is removed with the Remove-CacheCluster Windows Powershell command.

Return to top
Vis: