EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

HostCacheStats.ItemCount Property

 

The number of items in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long ItemCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Vis: