EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheServerEndpoint.GetHashCode Method ()

 

Returns the hash code for the DataCacheServerEndpoint.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public override int GetHashCode()

Return Value

Type: System.Int32

Returns Int32.

Return to top
Vis: