Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheSecurityMode Enumeration

Enumeration indicating whether channel security is enabled for data sent between client and server. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

type DataCacheSecurityMode

Member nameDescription
NoneSpecifies that no security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
TransportSpecifies that transport security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
MessageSpecifies that message security is used. This is the security mode required for AppFabric caches, which use the Access Control Service (ACS). Applies only to the server versions of AppFabric.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft