Key Property
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheOperationDescriptor.Key Property

 

Returns the Key property.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string Key { get; }

Property Value

Type: System.String

A string representing the current value of the Key property.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft