EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheObjectSerializerType Enumeration

 

Updated: June 12, 2012

An enumeration of the serialization types.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum class DataCacheObjectSerializerType

Member nameDescription
BinaryFormatter

Items are serialized with a binary formatter.

CustomSerializer

Items are serialized with a custom formatter.

NetDataContractSerializer

Items are serialized with a NetDataContractSerializer formatter. This is the default.

Return to top
Vis: