Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DefaultTimeout Property

Gets the default timeout for items in the local cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public TimeSpan DefaultTimeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft