EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheLocalCacheProperties Constructor

 

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDataCacheLocalCacheProperties()

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class.

System_CAPS_pubmethodDataCacheLocalCacheProperties(Int64, TimeSpan, DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy)

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class. This overloaded constructor accepts parameters that configure the properties of local cache.

Return to top
Vis: