Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Size Property

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

The approximate size of the cached item. This field is intended for internal use only.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int Size { get; }

Property Value

Type: System..::..Int32
Returns Int32.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft