EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheItem.ExtensionTimeout Property

 

The amount of time to extend the object lifetime on each access.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan ExtensionTimeout { get; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

Returns TimeSpan.

Return to top
Vis: