EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheException Methods

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetBaseException()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

The interface that is used for serialization.(Overrides Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext).)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Exception.)

Return to top
Vis: