EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheException.TrackingId Property

 

The tracking identifier related to the exception. Only valid if tracing is enabled.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public Guid TrackingId { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Guid

Returns Guid.

Return to top
Vis: