Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubStatus Property

The DataCacheErrorSubstatus of the exception encountered.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int SubStatus { get; }

Property Value

Type: System..::..Int32
An Int32 indicating the exception substatus.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft