EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheException.HelpLink Property

 

A link to help for the exception.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string HelpLink { get; set; }

Property Value

Type: System.String

Returns String.

Return to top
Vis: