EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorSubStatus.RegionTooLarge Field

 

The specified region name is too large. The name size is calculated after serialization and UTF-8 encoding of the string. It must be less than 65 KB.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegionTooLarge

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: