RegistryAccessFailed Field
TOC
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.RegistryAccessFailed Field

 

An error occurred while attempting to access the registry.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegistryAccessFailed

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft