Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
CacheAdminWindowsAccountNotPresent Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.CacheAdminWindowsAccountNotPresent Field

 

The specified Windows account is not present in the list of allowed client accounts.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminWindowsAccountNotPresent

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft