CacheAdminQuorumNotUp Field
TOC
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.CacheAdminQuorumNotUp Field

 

The required quorum of hosts is not running.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminQuorumNotUp

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft