CacheAdminNoSeedNodes Field
TOC
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.CacheAdminNoSeedNodes Field

 

There are no seed nodes present in the cache cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminNoSeedNodes

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft