EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostRunning Field

 

The specified cache host is already in the running state.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

static val mutable CacheAdminHostRunning : int

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: