Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
CacheAdminHostNameResolveFailure Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostNameResolveFailure Field

 

The name 'localhost' is unable to be resolved to the current host name.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostNameResolveFailure

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft