EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.CacheAdminClusterSettingsReadError Field

 

An error occurred attempting to read the configuration store provider name and connection string from the registry.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminClusterSettingsReadError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: