EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheErrorCode.CacheAdminClusterNotReady Field

 

The cache cluster is not ready to perform the requested operation.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminClusterNotReady

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: