EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheClientLogManager::SetSink Method (DataCacheTraceSink, TraceLevel)

 

Enables tracing for a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public:
static void SetSink(
	DataCacheTraceSink traceSink,
	TraceLevel traceLevel
)

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching::DataCacheTraceSink

The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.

traceLevel
Type: System.Diagnostics::TraceLevel

The TraceLevel trace level.

Return to top
Vis: