Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheAutoDiscoverProperty Class

Specifies whether automatic discovery is enabled for the role that hosts Windows Azure Caching.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheAutoDiscoverProperty

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public class DataCacheAutoDiscoverProperty

The DataCacheAutoDiscoverProperty type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheAutoDiscoverProperty(Boolean)Creates a new DataCacheAutoDiscoverProperty object.
Public methodDataCacheAutoDiscoverProperty(Boolean, String)Creates a new DataCacheAutoDiscoverProperty object; specifies the web or worker role that hosts Caching.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Applies only to Windows Azure Caching hosted on Windows Azure roles.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft