EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCache.Append Method

 

Concatenates a string to a string object stored in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodAppend(String, String)

Concatenates a string to a string object stored in the cache.

System_CAPS_pubmethodAppend(String, String, String)

Concatenates a string to a string object stored in the cache in the specified region.

Return to top
Vis: