EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ConfigStoreEntry.Key Property

 

The key of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string Key { get; }

Property Value

Type: System.String

A String object.

Return to top
Vis: