Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ConfigStoreEntry Class

Represents a key-value pair that can be used by a custom provider for the cache cluster configuration store. Applies only to the server versions of AppFabric.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..ConfigStoreEntry

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public ref class ConfigStoreEntry sealed

The ConfigStoreEntry type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodConfigStoreEntryCreates a new instance of the ConfigStoreEntry class. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top

  NameDescription
Public propertyKeyThe key of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.
Public propertyVersionThe version of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Use this class as a part of the implementation of the ICustomProvider interface that defines a custom provider for the cache cluster configuration store.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft