EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TotalRetryExceptionsCounterName Field

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public const string TotalRetryExceptionsCounterName

Fællesskabsindhold

Vis: