Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CacheOperationType Enumeration

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public enum CacheOperationType

Member nameDescription
Unknown
Get
Put
Add
BulkGet
Remove
ResetObjectTimeout
GetIfNewer
GetAndLock
PutAndUnlock
Unlock
LockedRemove
GetCacheItem
CreateRegion
RemoveRegion
ClearRegion
AsyncGet
ClearCache
Increment
Concatenate
ContainsKey
GetAllKeys

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft