Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CacheOperationStartedEventArgs Class

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System..::..Object
  System..::..EventArgs
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..CacheOperationStartedEventArgs

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public ref class CacheOperationStartedEventArgs sealed : public EventArgs

The CacheOperationStartedEventArgs type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyOperationContextInfrastructure.
Public propertyOperationTypeInfrastructure.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft