Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Set-AzureSqlDatabaseServerFirewallRule

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Set-AzureSqlDatabaseServerFirewallRule

Updates the properties of an existing firewall rule in the specified Windows Azure SQL Database Server.

Syntax

Parameter Set: IpRange
Set-AzureSqlDatabaseServerFirewallRule [-ServerName] <String> -EndIpAddress <String> -RuleName <String> -StartIpAddress <String> [-Force] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]
Detailed Description

The Set-AzureSqlDatabaseServerFirewallRule cmdlet updates the start IP address and end IP address values of an existing firewall rule in the specified SQL Database Server.

Parameters

-EndIpAddress<String>

The new end IP address value.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-Force

Allows the action to complete without prompting you for confirmation.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-RuleName<String>

Name of the SQL Database Server firewall rule to be updated.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-ServerName<String>

Name of the SQL Database Server that contains the firewall rule to be updated. Specify only the server name, and not the fully qualified DNS name.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-StartIpAddress<String>

The new start IP address value.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-Confirm

Prompts you for confirmation before executing the command.


Required?

false

Position?

named

Default Value

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-WhatIf

Describes what would happen if you executed the command without actually executing the command.


Required?

false

Position?

named

Default Value

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see about_CommonParameters

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

  • Microsoft.WindowsAzure.Management.SqlDatabase.Model.SqlDatabaseServerFirewallRuleContext

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • Microsoft.WindowsAzure.Management.SqlDatabase.Model.SqlDatabaseServerFirewallRuleContext

Examples

-------------- Example 1 --------------

This command updates the start IP address and end IP address of the firewall rule (“myRule”) in the SQL Database Server (“lpqd0zbr8y”).


PS C:\> Set-AzureSqlDatabaseServerFirewallRule -ServerName "lpqd0zbr8y" -RuleName "myRule" -StartIpAddress 12.1.1.2 -EndIpAddress 12.1.1.4

Related topics

Vis:
© 2015 Microsoft