Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IngestManifestCollection.CreateAsync Method (String)

Updated: June 25, 2013

Creates the manifest asynchronously.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public Task<IIngestManifest> CreateAsync(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
The name.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft