EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IngestManifestCollection Methods

Updated: June 25, 2013

The IngestManifestCollection type exposes the following members.

  Name Description
Public method Create(String) Creates the manifest with the specified name.
Public method Create(String, String) Creates the manifest with the specified name and storage account.
Public method CreateAsync(String) Creates the manifest asynchronously.
Public method CreateAsync(String, String)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through the collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top

  Name Description
Explicit interface implemetation Private method IEnumerable.GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through a collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Top

Fællesskabsindhold

Vis: