MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TaskCollection.AddNew Method (String, IMediaProcessor, String, TaskOptions)

Updated: December 4, 2013

Adds a new task.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public ITask AddNew(
	string taskName,
	IMediaProcessor mediaProcessor,
	string configuration,
	TaskOptions options
)

Parameters

taskName
Type: System.String
The task name.
mediaProcessor
Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IMediaProcessor
The media processor ID.
configuration
Type: System.String
The configuration.
options
Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.TaskOptions
The task options.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.ITask
The ITask, which contains the new task.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2016 Microsoft