Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IIngestManifest Interface

Updated: June 25, 2013

Represents bulk ingest manifest.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface IIngestManifest

The IIngestManifest type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyBlobStorageUriForUploadGets or sets the URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.
Public propertyCreatedGets or sets the DateTime of manifest creation.
Public propertyIdGets or sets the unique identifier set by Media Services.
Public propertyIngestManifestAssets Gets the manifest assets.
Public propertyLastModifiedGets or sets the DateTime of manifest last modification.
Public propertyNameGets or sets the friendly name for your Asset.
Public propertyStateGets or sets the current state of the manifest.
Public propertyStatistics Gets the manifest statistics.
Public propertyStorageAccountGets the storage account associated with this ingest manifest.
Public propertyStorageAccountNameGets the storage account name associated with this ingest manifest.
Top

  NameDescription
Public methodDelete Deletes the manifest.
Public methodDeleteAsync Deletes the manifest asynchronously.
Public methodEncryptFiles(String) Encrypts all newly added manifest files. All files will be overriden if output folder has files with same names.
Public methodEncryptFiles(String, Boolean) Encrypts manifest files.
Public methodEncryptFilesAsync(String, CancellationToken) Encrypts all newly added manifest files asynchronously. All files will be overriden if output folder has files with same names.
Public methodEncryptFilesAsync(String, Boolean, CancellationToken) Encrypts manifest files asynchronously.
Public methodUpdate Updates manifest.
Public methodUpdateAsync Updates manifest asynchronously.
Top

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft