Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.BeginGetSubscriptions Method (String, String, AsyncCallback, Object)

Asynchronous version of GetSubscriptions(String, String).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginGetSubscriptions(
	string topicPath,
	string filter,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.
filter
Type: System.String
The string used to filter the subscriptions.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation. This object is passed to the EndGetSubscriptions(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to get all subscriptions in the service namespace.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft