EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TableOperation.Retrieve Method (String, String)

 

Creates a new table operation that retrieves the contents of the given entity in a table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Retrieve(
	string partitionKey,
	string rowkey
)

Parameters

partitionKey
Type: System.String

A string containing the partition key of the entity to be retrieved.

rowkey
Type: System.String

A string containing the row key of the entity to be retrieved.

Return to top
Vis: