EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MobileServiceCollectionView<T>.PropertyChanged Event

Occurs when a property value changes.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged

Implements

INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

Fællesskabsindhold

Vis: