Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.GetMessageSessions Method (DateTime)

Retrieves all message sessions whose session state was updated since lastUpdatedTime.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<MessageSession> GetMessageSessions(
	DateTime lastUpdatedTime
)

Parameters

lastUpdatedTime
Type: System.DateTime
The time the session was last updated.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<MessageSession>
A message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

For example, if lastUpdatedTime is set to 5 minutes ago, then this method returns all the sessions that were modified in the last 5 minutes.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft