EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MobileServiceTableQuery<T>.ToListAsync Method

Evaluates the query asynchronously and return the results in a new List.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public Task<List<T>> ToListAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<List<T>>
The evaluated query results as a List.

Fællesskabsindhold

Vis: