EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MobileServiceClient.GetTable<T> Method ()

 

Gets a reference to a table, by element type, and its data operations.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

public IMobileServiceTable<T> GetTable<T>()

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.IMobileServiceTable<T>

A reference to the table.

Type Parameters

T

The type of the elements in the table.

Return to top
Vis: