EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IMobileServiceTable<T>.Skip Method (Int32)

 

Creates a query by applying the specified skip clause.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

IMobileServiceTableQuery<T> Skip(
	int count
)

Parameters

count
Type: System.Int32

The number to skip.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.IMobileServiceTableQuery<T>

A query against the table.

Return to top
Vis: