EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ScopeInactiveException Constructor

Initializes a new instance of the ScopeInactiveException class with default values.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

public ScopeInactiveException()

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis: