EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ExternalVariable<T>.Type Property

Gets the type of the external variable.

Namespace:  Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

public override Type Type { get; }

Property Value

Type: System.Type
Returns the type of the external variable.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis: