EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ExpressionContainerValue<TResult>::CacheMetadata Method (NativeActivityMetadata)

Creates and validates a description of the activity?s arguments, variables, child activities, and activity delegates.

Namespace:  Microsoft.Activities.Expressions
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

protected:
virtual void CacheMetadata(
	NativeActivityMetadata metadata
) override

Parameters

metadata
Type: System.Activities::NativeActivityMetadata
The activity?s metadata that encapsulates the activity?s arguments, variables, child activities, and activity delegates.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis: