Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DynamicValue.IEnumerable.GetEnumerator Method

Gets an enumerator that iterates through the DynamicValue.

Namespace:  Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()

Return Value

Type: System.Collections.IEnumerator
An enumerator that can be used to iterates through the DynamicValue.

Implements

IEnumerable.GetEnumerator()

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft