EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Prepend Method (String, String, String)

Prepends a string to a string object stored in the cache in the specified region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public void Prepend(
	string key,
	string value,
	string region
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a string.
value
Type: System..::..String
The string to prepend to the stored object.
region
Type: System..::..String
The user-defined region in which the object is stored.
Vis: